• +38 044 492-31-22
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liko School and Arizona State University partnership

?? Hello everyone! | Всім привіт! ??
Сьогодні наше вітання ДВОмовне!

Відсьогодні ми анонсуємо новий освітній проєкт Ліко-школи — білінгвальне навчання, що стало логічним розвитком програми Dual Diploma спільно з Arizona State University!
З наступного 2023 -2024 навчального року Ліко-школа відкриває білінгвальні класи на кожній паралелі ??

❓ Як навчаємось?
Унікальна освітня програма навчання, яка базується на стандартах української та американської середньої школи з доступом до навчальних матеріалів дистанційної платформи Arizona State University.
Ми об’єднали обов’язкові навчальні предмети української та американської програми, а також базові предмети, необхідні для складання ДПА та ЗНО; розробили концепцію навчання в білінгвальному освітньому середовищі на основі прогресивних педагогічних методик

❗️ Які перспективи відкриває?
– Перш за все, випускники отримують свідоцтва про середню освіту за  українським та американським державним стандартом;
– Можливість навчання в міжнародних школах закордоном та вступу до найпрестижніших зарубіжних університетів;
– Володіння англійською як другою мовою, а не як іноземною;
– Гарантоване складання міжнародних сертифікаційних іспитів на рівень володіння англійською мовою (IELTS, TOEFL) після закінчення школи!

? Підсумовуючи, хочемо додати, що наш проєкт кожного дня стає все яскравішим і вже зовсім скоро ми розкажемо про нашу співпрацю з American University Kyiv. Тільки поки ? нікому.

Тож мерщій заповнюйте анкету на вступ до Ліко–школи ?

Today our greeting is bilingual!
Starting today, we are announcing a new educational project of the Liko school-bilingual education, which was a logical development of the Dual Diploma program together with Arizona State University!
Starting from the next 2023-2024 academic year, Liko-school will open bilingual classes at each parallel ??

❓ How will it be organised?
A unique educational program based on the standards of Ukrainian and American secondary schools with an access to educational materials of the Arizona State University Distance Learning Platform.
We have combined the mandatory academic subjects of the Ukrainian and American programs, as well as the basic subjects necessary for passing the DPA and ZNO; we have developed a concept of learning in a bilingual educational environment based on progressive pedagogical methods.

❗️ What prospects does it open up?
- First of all, graduates receive certificates of Secondary Education according to the Ukrainian and American state standards;
- Possibility of studying in international schools abroad and admission to the most prestigious foreign universities;
- Proficiency in English as a second language, not as a foreign language;
- Guaranteed passing of international certification exams for the level of English proficiency (IELTS, TOEFL) after graduation!

? Summing up, we would like to add that our project is getting more vibrant and very soon we will talk about our cooperation with American University Kyiv. Just don't tell ? anyone yet.

Therefore, rather fill out the application form for admission to the Liko-school  ?


Telephones

Liko Lyceum:
+38 044 492-31-22
Primary school:
+38 044 492-31-82

Contacts

Liko Lyceum:

Kyiv, str. Compositora Meitusa, 5а,
03189

Primary school:

Kyiv, str. Samiyla Kishki, 5а,
03189

E-mail: info@liko-school.kyiv.ua

For partnership and advertising: likoadvertising@gmail.com