• +38 044 492-31-22
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Про школу:

Ергономічний простір

Дієві методики

Дружня атмосфера

Liko School

Приватний заклад освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти.

Структуру школи можна переглянути тут.

Освітній простір, в якому діти мають можливість зростати освіченими людьми, вміють ставити цілі та досягати результату, користуватися своїми знаннями як важливим ресурсом в досягненні успіху, стати гармонійною особистістю, яка проявляє свою індивідуальність, творчі здібності, самостійно приймає рішення та несе за них відповідальність.

Про нас:

 • Школа повного дня для учнів (8:00 - 19:00);
 • Англійська мова є другою, після української, мовою навчання. На кожній паралелі з 1 по 9 клас створені білінгвальні класи, викладання в яких реалізуються через CLIL (Сontent and Language Integrated Learning);
 • З 3-го класу вивчаємо іноземні мови за вибором: німецька, китайська, французька, іспанська;
 • Використовуємо інтегроване  і проєктне навчання (проєктна робота);
 • Навчання відбувається у динамічних групах і проєктних командах;
 • Маємо напрями технологічного профілю для старшокласників з 10-11 клас (ІТ, медична біологія та технології, архітектура та дизайн, бізнес та підприємництво);
 • Застосовуємо сучасні ІТ-технології в навчальному процесі;
 • Позашкільна діяльність забезпечується у другій половині дня;
 • Інтегруємо в навчальний процес STEM-освіту;
 • Використовуємо соціально-емоційне навчання (СЕЕН) для здорової атмосфери у школі та сім'ї;
 • Забезпечуємо психологічну підтримку;
 • Діє корекційний центр: мінігрупи для подолання освітніх втрат; індивідуальні заняття; логопед.
 • Маємо онлайн платформу для дистанційного навчання - Liko Education Online (LEO)
  Надаємо можливість отримати додатковий диплом американської середньої школи онлайн (детальніше можна дізнатися тут) .

Умови вступу

1. Заповнити реєстраційну анкету
2. Очікувати запрошення на співбесіду
3. Пройти вступне тестування з англійської мови, української мови, математики
4. Зустріч з директором

Про вартість навчання можна дізнатися тут

Режим дня:

Liko-school – школа повного дня (08:00-19:00).
08:30 - 08:45 – сніданок 
08:45 - ранкове коло з вчителем
9:00 - 16:30 – заняття
16:30 - 17:00 – індивідуальні консультації, самопідготовка, факультативи
16:45 - 17:20 – вечеря 
17:00 - 19:00 –  спортивні секції, творчі клуби, STEM-центр

Концепція та філософія нашої школи

Ліко-школа пройшла державне ліцензування і освітня програма нашої школи гарантує виконання державних програм з усіх обов’язкових навчальних предметів (ліцензію можна переглянути тут), яку ми творчо розширюємо і адаптуємо до потреб наших учнів.

В основу філософії освітнього середовища Ліко-школи покладена ідея про три ключові сили людини: розуму, серця і волі діяти. Ця ідея дозволила створити 4-х вимірне освітнє середовище, в якому поєднання знань, навичок і сильного характеру, дозволяють учням набути мета навички для навчання і особистісного розвитку впродовж життя. 

Розвиток 3-х ключових сил людини є основою для наскрізного процесу виховання, який формує гуманістичні  сенси і цінності всієї освітньої системи Ліко-школи. 

Головною задачею у  вихованні учня\учениці  Ліко-школи є створення умов для усвідомлення свого потенціалу, національної  ідентичності,  розвитку патріотизму і любові до своєї країни та свого народу на основі загальнолюдських цінностей і чеснот, серед яких найголовніші –  віра, надія, любов, поміркованість, справедливість, розсудливість, мужність, відповідальність, доброчесність.

NVC, (SEE)-learning. Ми прихильники ненасильницьких форм спілкування, соціально-емоційне та етичне навчання – наскрізна освітня стратегія, що сприяє розвитку емоційного інтелекту.

Image

Освітні тренди Ліко-школи

Початкова школа

Освітня програма школи ґрунтується на базовому державному компоненті Нової Української Школи, який посилений  впровадженням експериментальних програм,  авторських курсів та поглибленим вивченням англійської мови. 

Початкова школа – це простір дослідництва, експериментів, творчості, в якому учні проживають реальне життя і готуються до викликів майбутнього, а не вивчають окремі предмети. 

Математична освіта

Математика в початковій школі може бути простою та цікавою, учні вивчають її за Сінгапурською методикою або педагогічною технологією «Росток». Освітні навчальні програми є розвивальними та зорієнтованими на формування самоорганізації, самонавчання та саморозвитку учнів початкової школи на основі інтеграції та діяльнісного підходу до навчання і виховання. 

Детальніше

«Справжня сінгапурська математична педагогіка базується на ідеї:  обираємо менше тем, але навчаємо  глибше на кожному рівні  і це призводить до кращого розуміння та глибшого запам'ятовування».

Сінгапурська математика навчає учнів математичним поняттям у триетапному навчальному процесі: конкретне – малюнкове - абстрактне.

Цей процес навчання базувався на працях американського психолога Джерома Брунера.
math

Сучасний урок за Сінгапурською методикою – це:

 • урок на якому здійснюється індивідуальний підхід до кожного учня;
 • урок на якому відбуваються різні види діяльності;
 • урок, на якому кожному учню комфортно;
 • урок на якому діяльність стимулює розвиток пізнавальної активності школярів;
 • урок, який розвиває в учнів критичне мислення та усне мовлення.

Сінгапурська методика направлена на те,  щоб кожен учень класу засвоїв матеріал, Урок нагадує захоплюючу гру, під час якої учні  самостійно вчаться думати, відповідати на запитання, доповнювати відповіді інших, обмінюватися думками. 

«Росток» — комплексна програма та технологія для розвитку дітей в Україні. З 2014 впроваджено однойменну технологію розвитку дітей, що ставить за мету формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості. Наша школа працює за технологією «Росток» на предметі математика. 

Програма «Росток»  включає в себе різноманітні завдання, які є не просто на порядок складніші, ніж звичайна програма, а й оригінальніші, більш творчі, з логічним навантаженням і  побудовані так, щоб зацікавити дитину, викликати бажання зробити вправу до кінця. Інтерес дитини  ефективності навчання, саме тоді пробуджується бажання розвиватися далі і вивчати нове.

Перевага саме освітньої технології «Росток» у тому, що дитина вчиться нестандартно думати і відходити від стереотипів. В учнів формуються необхідні алгоритми розв’язання математичних завдань, які потім екстраполюються на вирішення будь-яких інших задач і питань, що потребують  нестандартних підходів, а навички приймати рішення і вміння розв’язувати складні завдання переносяться і на повсякденне життя. Володіючи потужним логічним мисленням у дорослому житті,  наші учні починають прораховувати будь-які життєві ситуації, використовуючи набуті навички освітньої технології «Росток».

 Початкова  школа  працює за освітньою технологією «Росток» близько 10 років, має результати та рекомендує цю програму!

Посилання на навчальні програми: 

https://ja-doslidnik.com/ 

 https://rostok.org.ua/

Мовно-літературна освіта

Вивчення української мови в школі ґрунтується на Концепції Нової Української Школи, що  ставить за мету  вчити дітей  навчатися через діяльність, яка дає учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

Що робить вчитель, щоб його урок був і цікавим, і результативним?    Як вчитель планує урок української мови, щоб діти навчилися швидко сприймати, засвоювати й творчо переосмислювати великий обсяг інформації?

Детальніше

Для вирішення цих запитів  застосовуються методи ейдетики та мнемотехніки, які забезпечують високу якість засвоєння предметного матеріалу, продуктивного спілкування вчителя з дітьми і виходу за межі стереотипів.

            Дані методи забезпечують приємний і головне ефективний  процес співтворчості з дітьми, а саме спільно  виведені  визначення, написання творів, складання загадок, запам’ятовування текстів і переказ їх за піктограмами, створення нестандартних опорних схем-конспектів для запам’ятовування правил і термінів.

          Перевагою застосування освітньої концепції НУШ на уроках української мови є те, що на уроках діти, маючи свободу у роботі над змістовним матеріалом, стають більш розкутими та водночас більш організованими до самостійної пізнавальної діяльності, навчені нестандартно підходити до розв’язання проблем, не зубрити, а думати, самостійно робити висновки, знаходити оригінальні рішення.

        Навчання української мови включає в себе цікаві тексти, ігри, завдання та ілюстрації, які сприяють розвитку мовлення, читання та письма, а наявність  нестандартних інтерактивних завдань забезпечують  ефективність сприймання учнями навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять елемент цікавості.

 Зазначені підходи НУШ в навчаннізабезпечують  ситуацію успіху,  де кожен учень почувається невимушено, а це, в  свою чергу, сприяє самовдосконаленню їх  як особистостей,  формуванню активної життєвої позиції в дорослому житті.

Інтегрований курс "Я досліджую світ"

« Я бачу цей світ і себе в ньому» - ціннісний орієнтир  курсу «Я досліджую світ», який реалізується через впровадження інноваційного освітнього проєкту «Я – Дослідник.2.0.» та інтегрованого англомовного курсу «Science».

Детальніше

Інноваційний освітній проєкт «Я Дослідник.2.0» спрямований на формування:

 • математичної компетентності;
 • природничо- наукової компетентності;
 • громадянської свідомості;
 • здоров’язберігаючої життєвої позиції;
 • формування вміння вчитися;
 • розвиток емоційного інтелекту та м’яких навичок, таких, як комунікація, колаборація, критичне мислення, креативність.

Опрацювання навчального матеріалу на уроках  «Я досліджую світ»  здійснюється через   активне навчання учнів, спонукає досліджувати та експериментувати, моделювати, конструювати, вміти презентувати  та аргументувати власну точку зору. 

Програма орієнтована  на сучасну дитину, яка хоче пізнавати нове і має можливість спиратись на власний досвід .Структура уроків  передбачає роботу в парах та міні групах, уроки – екскурсії, міжпредметні зв’язки та інтеграцію за межі курсу «Я досліджую світ». 

Інтегрований англомовний  курс “Science” – це частина природничої освітньої галузі англійською мовою. Діти пізнають світ і себе, як його частину через проєктно-дослідницьку діяльність. Гіпотези, експерименти, досліди, проєкти – все це захоплива подорож у світ науки, впродовж якої  діти  опановують лексику та термінологію англійською мовою і, водночас, відчувають себе справжніми науковцями!

Посилання на навчальну програму: https://ja-doslidnik.com/

Іншомовна освіта

В Ліко школі англійською – весело вчитися, легко розмовляти!
Молодші школярі відкривають чудовий шлях у вивченні англійської мови, де кожен день – це пригода в світі мовленнєвого досвіду та радісної спільноти. Ми створюємо англомовне середовище для щасливого, освіченого покоління, готового навчатися протягом усього життя та впливати на майбутнє.

Детальніше

На сьогодні, коли  англійська мова в нашій державі отримала статус однієї з мов міжнародного спілкування, надважливим завданням для вчителів іноземних мов стає формування в учнів високого рівня володіння іноземною мовоюю. Учні нашої школи вивчають англійську мову за сучасним  інтегрованим  курсом «Now I know», що  в першу чергу сприяє розвитку критичного мислення у дітей. Курс включає в себе певні знання з science, екології, стилю життя в сучасному світі (IT, мода, здорове харчування), містить лексику необхідну для розуміння цих тем. 

Матеріал та структура курсу  «Now I know» стимулює дітей не просто репродуктивно відтворювати мовні елементи, а думати, висловлювати свою думку та  долучати власний досвід. 

Мистецтво

«Мистецтво - вираження найглибших думок найпростішим способом» 

А. Енштейн

Для дітей творчість є особливо важливою, оскільки розвиває  впевненість у власних силах, допитливість, ініціативність, фантазію, стимулює увагу, мислення, пам'ять, формує відкритість до пізнання світу та естетичний смак.

 На уроках образотворчого  та музичного мистецтва діти  проявляють свій неповторний талант і виражають власне ставлення до творів мистецтва.

Детальніше

На уроках образотворчого мистецтва діти оволодівають техніками роботи з різними матеріалами та інструментами для творчості (олівці, фарби, пластилін, тісто для ліплення), вчаться розуміти кольори, форми та лінії і використовувати їх для створення своїх робіт. Особливим фрагментом уроку є  аналіз творів мистецтва, коли діти виражають свої почуття та думки від побаченого.

Уроки образотворчого мистецтва в початковій школі  - це  час для  пізнання світу і себе через мистецтво, а простір  спеціально облаштованої художньої студії спонукає, надихає  та мотивує творити, фантазувати і втілювати найсміливіші дитячі задуми. 

Урок музичного мистецтва є важливою складовою мистецької  освіти для молодших школярів. Слухання та виконання музичних творів  розвиває  творчу уяву дітей , виробляє музичні навички та доповнює форми

пізнання світу. 
Використання на уроках  різноманітних інтернет-ресурсів допомогає в пошуку відповідей на запитання про різні жанри музики, музичні інструменти, композиторів та їхні твори; забезпечує доступ до онлайн-сторінок з нотами, аудіо- та відеоматеріалами, які демонструють різні музичні техніки і стилі. Це дозволяє учням побачити і почути, як виконуються різні музичні твори, навчитися їх аналізувати та відтворювати.

Новітні технології надають ідеї для створення мелодій, гармоній та ритмічних структур.

Уроки музичного мистецтва включають активну участь учнів, проведення музичних експериментів та власноручне творче втілення. 

Здоров'язберігаюча освіта

Як розвантажити, а не завантажити дітей  на уроках фізичної культури? Як говорити про користь фізичного навантаження та спорту в сучасному світі гаджетів? Як мотивувати дитину до фізичних активностей та дбайливого ставлення до свого здоров’я?

Детальніше

Наш підхід щодо  впровадження здоров’язберігаючої освіти в школі – це менше теорії, більше спортивних та рухливих  ігор,  зустрічі з відомими спортсменами,   фізичні активності за інтересами на уроках фізичної культури та хореографії. Традиційними в  шкільній спільноті є: ранкові руханки на подвір’ї школи, рухливі перерви в спортивній залі та спеціально облаштованій інтерактивній ігровій кімнаті, шкільні спортивні спартакіади, родинні  активності та спортивні свята. А найпотужнішим мотиватором для дітей є власний приклад педагогів, що активно долучаються до проведення заходів і демонструють свідомий вибір здорового способу життя. 

Розвивати потенціал дитини можна різними способами, і спорт — один із найкращих інструментів для цього. Фізичні вправи позитивно впливають на здоров'я дитини, її психоемоційний стан та успіх у соціальному житті. Ми вважаємо, що спорт має бути доступний усім дітям без винятку, саме тому якісні уроки фізичної культури у школі — наш пріоритет. 

Комбіновані уроки фізичної культури з використанням елементів із різних видів спорту  тренують силу та витривалість, розвивають вольові якості дітей. Вправи зі спортивним інвентарем формують правильну поставу, розвивають спритність, швидкість реакції та координацію рухів, ,  спортивні та рухливі ігри фокусують увагу дітей на потребі дотримуватись правил гри, вчать   співпрацювати в команді задля спільного результату. 

В сприятливу погоду уроки проходять на свіжому повітрі. 

Хореографія  - це сукупність музики, рухів, танців, ігор та рухливих вправ. Уроки хореографії, що проходять раз на тиждень в спеціально облаштованій хореографічній залі, являють собою особливу систему тренування та партнерської взаємодії, яка формує у дітей правильну поставу, стимулює координацію, гнучкість та витривалість. Впродовж заняття діти вчаться   відчувати власне тіло в просторі,  відтворювати ритмічні малюнки та елементи різноманітних танцювальних композицій, спілкуватись образною мовою танців.

Уроки хореографії  – це  цікаве та рухливе захоплення, яке допомагає дітям гармонійно розвиватись фізично та емоційно. 

Дизайн та технології

У нашому динамічному та постійно змінюваному світі, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює, людина гнучка, комунікабельна, творча та креативна, яка здатна не тільки впроваджувати нові ідеї та підходи,  а й  бути творцем нового.  

Курс «Дизайн та технології» реалізується в початковій школі через  уроки LEGO технологій (1-2 класи), дизайн та технології (3-4 класи) та інформатики (1-4 класи). 

Детальніше

Всесвітньо  відомий конструктор LEGO в наш час може бути використаний  як звичайна, яскрава іграшка, але  також він може бути частиною актуальних інтерактивних технологій для навчання через пізнання світу,  активної взаємодії та реалізації актуальних проєктів. 

Сучасний LEGO матеріал, який використовуємо на уроці  LEGO технологій, дає змогу реалізувати навчальні завдання з різних предметів у цікавій, ігровій формі, що є основною провідною діяльність дітей цього віку. Через гру та рух діти краще пізнають та засвоюють різні теми.

Для нашого курсу важливим є головні засади взаємодії з учнями:

 • вчити думати руками;
 • підтримувати культуру допитливості;
 • розвивати асоціативне та візуальне мислення;
 • пізнавати світ і не боятись помилитись;
 • розвивати просторову уяву та креативність;
 • відкривати нові можливості у творчості;
 • активно взаємодіяти.

Навчальний матеріал курсу LEGO технологій  поділений на підтеми: АрхітекторТайм, ПіксельАрт, МеханікМікс і НаукаБум.

На уроках курсу «Дизайн та технології» у дітей формується цілісне уявлення про дизайнерську і технологічну діяльність через пошук і опрацювання інформації про матеріальний і нематеріальний світ з різних джерел (спостереження за природою, рукотворним світом, підручник, світлини, каталоги, посібники, музеї, фільми, Інтернет-ресурси та ін.). Діти  досліджують, порівнюють форми, кольори, ознаки предметів природного та рукотворного середовищ, предметів побуту і видів техніки. Уроки проходять в спеціально облаштованих майстернях.

Власноруч виготовлені вироби для себе або для класу, створюють сприятливу, невимушену атмосферу навчання, в деякій мірі — неповторний домашній затишок, «свій» рідний простір. І то нічого, якщо ці вироби ще недосконалі і якість їхня не висока. Діти лише вчаться, а тому розуміють, що для них робити щось недосконало — це нормально, адже з часом вони обов’язково зможуть зробити краще. Таке усвідомлення формує впевненість у своїх силах, адекватне ставлення до помилок, прагнення удосконалювати свою проектно-технологічну діяльність. І це вже не є підготовка дитини до життя, а фактично вбудовування її в реальне життя, відтворення і творення виробничої культури через її матеріальні компоненти — матеріали, інструменти й пристосування, а також духовні — творчість, доброчинність, красу, відповідальність, гідність.

Уроки інформатики в початковій школі – це комплексний підхід до розвитку  навичок ІКТ: співпраці, комунікації, командної роботи, критичного мислення, вирішення проблем та прийняття рішень.

По завершенні курсу наші учні – це впевнені користувачі інформаційних технологій, які вміють критично оцінювати та застосовувати інформаційні технології, відповідально, спільно та ефективно аналізувати та вирішувати проблеми, писати комп'ютерні програми для їх розв'язання. Учні здатні  розуміти та застосовувати фундаментальний принципи інформатики, в тому числі логіки, алгоритми, представлення даних та мережі, розуміють  вплив технологій на суспільство, і знають, як залишатися в безпеці, використовувати можливості та керувати ризиками.

Учні вчаться програмувати: Логотип, Малий базовий, Scratch, Python, Visual Basic, HTML, Массачусетський техно Винахідник додатків.

Для досягнення цих цілей розглядаються такі теми:

Комп'ютер 

Робота в Інтернеті 

Мультимедійні презентації 

Текстовий редактор

Електронні таблиці та діаграми

Презентації

Бази даних 

Онлайн-спілкування 

Цифрове громадянство 

Вступ до програмування – Обчислювальне мислення

Вступ до робототехніки

Створення веб-сайтів (за допомогою онлайн-додатків)

Посилання на навчальну програму: https://binarylogic.net/html/digital-kids-ua.html

Білінгвальна освіта

Білінгвальна освіта дозволяє учням комфортно відчувати себе в багатомовному світі, дає можливість отримувати освіту на іноземній мові, не втрачаючи зв'язку з рідною мовою, розширює мислення, вчить мистецтво аналізу.

Білінгвальне навчання сьогодні- більше можливостей завтра!

Детальніше

Англійська мова в білінгвальному класі - це  інструмент спілкування впродовж навчального дня  для співпраці, комунікації та комфортного перебування в полікультурному просторі. 

За освітньою програмою білінгвального навчання в початковій школі передбачено базовий державний компонент  (українська мова, математика, «Я досліджую світ», фізична культура) та англомовний компонент (англійська мова, математика за сінгапурською методикою,  природничий курс «Science» та Art).

На уроках використовуються сучасні методичні комплекти, що наповнені яскравими історіями, захоплюючими відео, автентичним мовленням носіїв англійської мови, цікавими інтер активами. Дієвим інструментом білінгвального навчання є  Європейське мовне портфоліо, педагогічна філософія якого передбачає підвищення ролі самооцінки у вивченні мови. На кінець 4 класу учні досягають рівня А2,  що відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти.

Технологічний ліцей

Учні середньої та старшої школи Liko School навчаються за освітньою програмою Технологічного ліцею.

Освітнє середовище Технологічного ліцею Ліко сконцентровано на передових педагогічних підходах, які поєднують технології та гуманістичні цінності та чесноти. Ми успішно впроваджуємо активне інтегроване (компетентнісне) навчання та двомовне навчання та сприяємо розкриттю та розвитку потенціалу кожного учня та вчителя.

Розкриваємо тренди:

COMPETENCE-BASED LEARNING

Задача школи сьогодні – підготувати дітей до життя, навчити їх критично мислити, аналізувати, опрацьовувати ті обсяги інформації, які вони отримують звідусіль, та вибирати необхідне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Детальніше

Schools today prepare children for life, teach them to think critically, analyse, process the amount of information they receive from everywhere, choose the necessary information, and establish cause-and-effect relationships. The old paradigm of education, in which schools existed to accumulate knowledge and information, no longer works. Our life is now a constant learning process, so our school teaches children to acquire new knowledge, find the necessary information and apply it.

Competence-based learning is about a dynamic combination of knowledge, skills and values. A comprehensive combination of these three components ensures the quality of modern education.

Basic principles of competency-based learning

1. Activity-based approach: Knowledge is acquired through the child's experience using and applying scientific information to investigate a problematic issue or solve a complicated situation. The teacher changes their role in this situation and does not provide ready-made answers and solutions. Essential components of such learning are the cooperation of students with each other and with the teacher, dialogue and the use of formative assessment by the teacher.

2. Active participation of students: Involvement in learning activities, active work on mastering theoretical knowledge and practical experience, personal responsibility for the result and learning achievements. Developing practical skills helps students succeed in various spheres of life: communication and cooperation, problem-solving and responsible decision-making.

3. Project activities: Using project-based learning methods, where students work on specific tasks or projects, allows them to solve real-world problems and apply their knowledge in practice.

4. Individualisation: Each student develops individually, and competency-based learning considers this aspect. Teachers unlock the potential of each student by stimulating the development of their unique abilities and interests.

5. Assessment of results: Assessment in competency-based learning is not limited to knowledge scores but also considers how well students apply this knowledge in different situations.

Parents need to support their children's interest in learning, stimulate their creativity and help them solve tasks that develop specific skills. They can also work with teachers to get additional information and support in implementing a competency-based approach to their children's education.

STEM\STEAM ПІДХОДИ

STEM(Наука, Технології, Інженерія та Математика) /STEAM (додатково з Мистецтвом (ART) в Ліко-школі — це не просто навчання, скорше – це  перехід до нового рівня освіти, де природничі науки, технології, інженерія, математика та мистецтво об'єднуються, щоб створити 

STEM/STEAM підходи створюють можливості для формування  глибоких знань, розвитку критичного мислення, творчості та співпраці — властивостей, які стануть ключем до успішного майбутнього у світі, в якому інновації та гнучкість відіграють визначальну роль.

Детальніше

У Ліко-школі ми віримо, що STEM/STEAM — це не лише метод навчання, але й шлях до розвитку та вдосконалення, який допомагає кожному і кожній  розкрити свій потенціал і стати справжнім творцем свого майбутнього.

Напрями, за якими працює шкільний  STEM центр у позакласний час:

1. Minecraft Education

2. Робототехніка

3. 3D моделювання та друк 

4. Графічний дизайн

5. Програмування та розробка сайтів

6. Відеозйомка та монтаж

7. Штучний інтелект

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ

Один із напрямків реалізації STEM-освіти в Ліко-школі  є проєктна діяльність учнів. Виконання навчальних проектів із декількох предметів (біологія-хімія, фізика-мистецтво) спрямовує учнів на самостійні дослідження,  експерименти і отримання результатів під керівництвом учителя- ментора.

Детальніше

Яскравий проєкт «Таємниці тіла людини» дозволив дослідити психологічний стан людини під впливом різних емоцій і розробити тест на дослідження емоцій, проаналізувати вплив шкідливих речовин на серце, створити модель кровообігу людини, а експерименти з визначення хімічного складу їжі  сформували споживчу грамотність, вплинули на розуміння здорового харчування та відповідальність за своє здоров’я з позиції хіміко-біологічних знань.

Ми переконані: навчання у школі - це не підготовка до дорослого життя, а важливий період життя із рішеннями та наслідками. Ми створюємо можливості, щоб діти усвідомили силу набутих знань і навичок, відчули себе в діяльності і побачили вплив своїх дій, тому  віддаємо перевагу інтегрованим підходам до викладання предметів, і реалізовуємо це у проєктній роботі. У розкладі  уроків є спеціальні проєкті дні - це чотири академічні години поспіль, коли діти обирають собі цікаві для себе проблеми  і під керівництвом учителів формуються у проектні команди. Продукти і результати проектної роботи учні презентують двічі на рік.

Серед навчальних дисциплін пріоритетними для наших учнів є математика, англійська і українська мова. З метою створення оптимальних умов для вивчення цих предметів ми організовуємо навчання в динамічних групах, які учні можуть змінювати залежно від своїх досягнень і навчальної мотивації.

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Учні 10-11 класів за власним вибором можуть навчатися за одним з 4-х напрямів (детальніше можна дізнатися тут):

 1. ІТ
 2. Медична біологія та технології
 3. Архітектура і дизайн
 4. Економіка
Детальніше

У навчальний план профільних класів закладено спеціальні курси, які залучають старшокласників до дослідження й експериментів. На медичній біології у дітей були круті проєкти: вони досліджували життя на поверхні грошей, наявність вуглеводів у харчових продуктах, створили свою парфумерну лабораторію і справжнє дзеркало, IT-шники розробили навчальну гру у Майнкрафті і паралельно отримували міжнародні сертифікати курсів Cisco, майбутні  архітектори розробляли інтер’єр власної квартири і стали переможцями у національному турі Міжнародного архітектурного конкурсу «Оскар».

ЛІДЕРСТВО

Для розвитку лідерських навичок діє центр самоврядування, де учні можуть проявити свою самостійність та ініціативність, яка в свою чергу винагороджується шкільною валютою – ліккоїнами. Самоврядування нашої школи засноване на демократичних принципах та має в основі горизонтальну модель управління. 

Детальніше

Учні «Агенції ВзаємоДії» втілюють соціальні та волонтерські проєкти, «Агенція Творців» влаштовує івенти, «Агенція розвитку школи»  організовує для учнів зони відпочинку та піклується про дозвілля; «Агенція соціальних медіа» працює над шкільною газетою.

А для того, щоб учні засвоїли навички ХХІ століття та були готові до успішного життя у сучасному світі, Ліко-школа стала учасницею пілотного проєкту та впровадила програму «Лідер у мені», яка є адаптацією відомої програми Стівена Кові «Сім звичок високоефективних людей». За рік роботи з цією програмою наші учні переконалися на власному досвіді, що кожна дитина здатна змінити світ, стати лідером і надихати інших. Це переконання не з'являється за один день. Лідерство вимагає наполегливості. І ми впевнено крокуємо у цьому напрямі.

ДВОМОВНА ОСВІТА

Cучасний світ, в якому глобалізація стала нормою, вимагає розвитку міжнародних перспектив та міжкультурної компетентності. Двомовна освіта - це унікальна можливість для учнів отримати освіту, поєднуючи багатий арсенал українських предметів та дисциплін з міжнародних програм, які вивчаються англійською мовою.

Детальніше

Зберігаючи базові освітні стандарти з української мови та літератури, історії України, математики та інших обов’язкових предметів,  ми розширили програми з вивчення англійської мови та ввели англомовні  курси  Science, Math, English Language Arts, Social Studies

За двомовною освітньою моделлю в Ліко-школі навчаються учні 1-9 білінгвальних класів. До викладання англомовних дисциплін ми залучаємо вчителів – експатів з Великобританії .

Білінгвальне (двомовне) навчання — це не тільки навчання на рідній та іноземній мовах, але й відкриття нових можливостей та шляхів розвитку молодого покоління. Серед переваг, які отримують учні білінгвальних програм, варто зазначити наступні:

 • Учні отримують можливість вивчати різні предмети на рідній та іноземній мові, що значно збагачує їх кругозір, дозволяє засвоювати нові концепції та терміни, стимулює аналітичне та критичне мислення, що корисно в усіх аспектах їхнього навчання та життя
 • Спілкування різними мовами розвиває емоційний інтелект, вдосконалюючи сприйняття інших культур та поглиблюючи міжособистісні відносини;
 • Стає чудовою підготовкою до вступу до вищих навчальних закладів в інших країнах та міжнародної кар'єри. Вільне володіння англійською мовою забезпечує стабільну конкурентну перевагу на ринку праці глобалізованого світу.

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Формувальне оцінювання -  джерело натхнення до  розвитку учнів у сучасній школі. У сучасній освіті формувальне оцінювання відіграє важливу роль у розвитку учнів та створенні сприятливого середовища для їхнього навчання. Цей підхід до оцінювання не обмежується простим призначенням оцінок – він спрямований на постійний розвиток та вдосконалення освітнього процесу.

Детальніше

evolution

Формувальне оцінювання – це не тільки інструмент оцінювання знань, але й шлях до розвитку особистості та готовності до викликів сучасного світу. 

Формувальне оцінювання – це системний підхід до визначення навичок, знань та здібностей учнів протягом навчального періоду, який передбачає регулярну інформацію про прогрес учня, розуміння учнем навчального матеріалу з метою подальшої корекції та визначення ефективних методів його навчання. Важливою ознакою є акцент на процесі навчання, а не лише на результаті.

Ключові аспекти формувального оцінювання:

1. Неперервний моніторинг:

постійно відстежувати результати навчальної діяльності учнів, виявляти сильні та слабкі сторони і відповідно адаптувати навчальний процес.

2. Залучення учнів:

   Учні стають активними учасниками у власному оцінюванні, використовуючи чіткі критерії  й еталони оцінювання. Це дозволяє їм самостійно визначати свої цілі та ставити собі задачі. Це стимулює самостійність і відповідальність.

3. Зорієнтованість на розвиток:

   Оцінювання стає інструментом для стимулювання розвитку, а не просто фіксацією помилок. Вчителі надають конструктивний фідбек (підтримуючий зворотній зв’язок ), вчать здоровому  самооцінюванню і взаємооцінюванню , допомагають визначити напрямки для подальшого вдосконалення.

Переваги формувального оцінювання:

1. Розширення знань:

   Учні активно залучаються до процесу навчання, що сприяє глибшому засвоєнню матеріалу та розвитку критичного мислення.

2. Стимулювання саморозвитку:

   Формувальне оцінювання виховує бажання учнів вдосконалюватися та досягати нових вершин у своєму освітньому шляху.

3. Підготовка до реального життя:

   Розвиток навичок самовпорядкування та спілкування допомагає учням готуватися до викликів сучасного суспільства.

Формувальне оцінювання  виховує учня, який не тільки знає, здатний застосовувати свої знання в різних сферах життя, але й готовий навчатися впродовж всього життя!

СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Соціально-емоційне навчання в Ліко-школі – це наскрізний освітній підхід, що дозволяє і учням, і дорослим, які їх супроводжують, рухатися до благополуччя. Для нас розвиток соціально-емоційних навичок (м’які або гнучкі навички) – першочергове завдання, адже саме вони складають ядро освітньої програми і гарантують навчальні успіхи.

Детальніше

Уроки і предмети – це лише способи, якими можна розвинути серце й розум людини.

Саме тому в освітню програму Ліко-школи введені обов’язкові уроки СЕН і години спілкування, ми ефективно використовуємо інтерактивну взаємодію учнів  на уроках і командну роботу в проєктах, групові обговорення і зустрічі на щоденних Ранкових колах. На цих заняттях ми вчимося не лише розрізняти власні емоції, давати собі з ними раду й співпереживати іншим. Ми формуємо навички для розвитку гармонійних взаємин та прийняття зрілих соціальних рішень, наше освітнє середовище орієнтується  на  базові людські цінності та відчуття спільної відповідальності – найважливіші лідерські якості. Ми спрямовуємо наші зусилля на ключові навички людини ХХІ століття,  серед яких самокерованість і навички самоменеджменту, навички роботи в команді, комунікативні навички, здатність бути адаптивними і гнучкими, виявляти креативність та інноваційність мислення, критично мислити, готовність до творчості і вирішення проблем.

ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛІКО-ШКОЛИ

Сучасний світ невпинно розвивається, а разом із ним зростають вимоги до освітнього процесу. Використання технологій в навчанні – ключ до якісної й ефективної освіти,  яка знайомить учнів із сучасним світом і дає інструменти для подолання викликів життя у  цифровому  суспільстві.

Детальніше

В Ліко-школі учні 5-11 класів забезпечені персональними іPad, навчальні класи устатковані мультимедійними комплексами, маємо потужний ІТ центр з 3 кабінети інформатики…, а також STEM центр, одним із напрямків роботи якого є програмування і робототехніка. Крім використання технологій в «живому освітньому середовищі», Ліко-школа створила свою дистанційну школу – LEO (Liko Education Online ) https://leo.org.ua/

Переваги технологій, які поліпшують наш освітній процес:

 • Активне залучення учнів: електронні навчальні платформи, інтерактивна взаємодія з навчальним контентом, віртуальні експерименти, лабораторні роботи, екскурсії
 • Індивідуалізоване навчання: електронні щоденники і персоніфіковані завдання з урахуванням потреб та темпу навчання, дистанційний доступ до навчальних ресурсів, індивідуальні навчальні плани на дистанційній платформі LEO
 • Ефективні комунікації: оперативні внутрішні зв’язки, вчасні фідбеки, можливість міжнародного партнерства і глобальних контактів
 • Розвиток критичного мислення та медіаграмотності;
 • Підготовка до майбутніх професій цифрового світу, розвиток креативності та інноваційного мислення.

Вивчення англійської мови

Ми розглядаємо англійську мову не як предмет навчання, а як мову, що дозволяє пізнавати світ. Тому англійську мову в нашій школі викладають 5 год\тиждень. Ми прагнемо, щоб кожен з випускників ліцею володів іноземною, зокрема англійською мовою, і мав змогу отримувати сучасну і достовірну інформацію, обговорювати нові тенденції у розвитку світових технологій, навчатись, переймаючи світовий досвід.

Починаючи з початкової школи, вчителі використовують інтерактивний підхід у навчанні мови. Учень стає активним учасником процесу. Молодші учні співають, грають і змагаються на уроках. Ми використовуємо білінгвальний підхід. Раз на тиждень уроки художньої творчості відбуваються англійською мовою; з 3-го класу наші діти вивчають курс Science, відвідують факультативні заняття «Математика англійською».

Крім уроків, учні мають змогу додатково розширити знання мови. Кілька років в школі існує гурток «Англомовного театру», цього року відкрився медійний гурток, де діти за допомогою вчителя намагаються англійської мовою розповісти у власних медійних продуктах про життя школи.

Сучасні мінливі обставини для життя і навчання спонукали вчителів на пошуки найсучасніших підручників і матеріалів. І тепер учні всіх рівнів займаються за навчальними комплексами, які мають онлайн платформи. Користування ними дозволило нам зберегти інтерактивну складову уроків під час дистанційного навчання, надати матеріали і отримати результати учнів найзручнішим і найшвидшим чином. Підтримці в питанні забезпечення начальною літературою і обслуговування платформ для книжок завдячуємо нашому партнерові – компанії Dinternal (Офіційному представнику видавництва Pearson в Україні).

Наші учні є учасниками конкурсів і Олімпіад з англійської мови, в тому числі міжнародних. Мають досвід виступів на British English Olympics. В напрямку підготовки й участі у міжнародних олімпіадах нашим надійним партнером став DECeducation.

Результати навчання учнів найлегше оцінити незалежно. Тому після закінчення певного етапу в вивченні мови діти складають міжнародні іспити (PTE YL, PET Cambridge). Вчителі англійської також не припиняють навчання. Мають і продовжують отримувати міжнародні сертифікати для педагогів (TKT, CELT-P, CELT-S, CELTA).


З наступного навчального року спільно з DECeducation  ми започатковуємо подвійний диплом (детальну інформацію можна дізнатися тут). Це онлайн програма для учнів 9-х класів від провідного американського університету Arizona  State University,

Крім обов’язкової англійської ми ще пропонуємо для вивчення другу іноземну мову: німецьку, іспанську, китайську та французьку мови.

Image

Система оцінювання

У системі оцінювання ми користуємося формувальним та підсумковим оцінюванням. Формувальне оцінювання передбачає самооцінювання, взаємооцінювання на основі критеріального оцінювання (розроблення чітких критеріїв, які дозволяють дитині самостійно визначити, як вона впоралася з тією чи іншою задачею, що їй треба допрацювати, що вдається, а що ні). Так дитина свідомо може рухатися в напрямку до бажаного результату, а вчитель постійно надає мотивуючий зворотній зв’язок і рекомендації.

Крім того, кожного семестру у нас відбуваються тристоронні зустрічі між вчителем, батьками та учнями, педагоги надають підсумкові репорти по навчальним досягненням кожної дитини, визначають траєкторію розвитку на наступний рік та надають рекомендації.

Щоденні практики

 • Ранкове коло - час для налаштування на навчальний день, формування турботливої, відповідальної класної спільноти
 • Самоосвіта - час для індивідуального самостійного виконання завдань з предметів, консультацій, кооперативного навчання (учень - учень, учень - вчитель)
 • Година спілкування - час для формування системи відносин один з одним та з навколишнім світом в сучасних реаліях
 • Програма СЕЕН в розкладі уроків - час для розвитку м'яких навичок: розуміти і керувати власними емоціями, співпереживати, вміти працювати в команді, критично і креативно мислити
 • Дзеркало тижня - час для рефлексії: усвідомити власний емоційний стан, проаналізувати власний поступ, зрозуміти цінність прожитого класним колективом за тиждень
Image

Позаакадемічна діяльність

Позаакадемічна  діяльність є вагомою складовою нашої освітньої системи та реалізується  роботою динамічних творчих груп та команд, гуртків шкільної мережі та  Шкіл-партнерів. Перелік позаурочної зайнятості орієнтований на актуальні запити учнів. Це мобільні гнучкі програми, які спрямовані на здобуття дітьми життєвих навичок, прийняття і повагу до індивідуальних особливостей та індивідуальної траєкторії розвитку кожної дитини. Всі заняття  проходять в навчальних корпусах Ліко-школи.

Шкільна мережа гуртків має художньо-естетичний, декоративно-ужитковий, технологічний, інтелектуальний напрями:

Секція «Шахи», театральна студія «Ліко-дійство», Арт студія  з «Живопису», «Графіки» та «Петриківського розпису», вокальний ансамбль, гурток сучасного танцю, «Лего – клуб», творча майстерня для дівчат «Рукоділля» та студія шиття «Ліко-ательє».

Школи - партнери:

STEM - center https://www.facebook.com/liko.stem

ДЮСШ «SportLiko» https://www.facebook.com/SportLiko

Музична школа «Drum ART» https://school.drumart.com.ua/

Студія естрадного вокалу Л. Татарової https://kievvocal.com.ua/

Зворотній зв'язок з батьками

Усі комунікації розгорнуто в застосунку – Teams Microsoft Office 365. Батьки, учні та вчителі можуть один до одного звернутися безпосередньо через чати і домовитися про зустріч.

Окрім платформи для спілкування, кожен учень має свій електронний щоденник. Це ресурс, який дозволяє щодня розміщувати контент уроків і домашні завдання, виставляти оцінки, залишати коментарі до виконаних робіт. Таким чином батьки своєчасно можуть надати необхідну навчальну підтримку своїм дітям. Електронний застосунок також моє зручний фінансовий кабінет для батьків.

У школі є проєкти соціальних взаємодій з батьками:

«Ангели школи»
– про обмін досвіду дорослих з учнями, де батьки приміряють роль вчителів і проводять уроки.

«Батьківська кава» – школа усвідомленого батьківства, в якій  родини учнів двічі на місяць зустрічаються з психологом Ліко-школи, і у неформальній атмосфері отримують знання для покращення стосунків зі своїми дітьми. 

 

Image
Image

Безпека у школі

 • Школа має закриту територію з охороною та цілодобовим відеоспостереженням у кожній класній кімнаті та загальних приміщеннях школи.
 • Вхід на територію школи здійснюється за електронними перепустками. 
 • На -1 поверсі облаштовано укриття для забезпечення комфортного навчання.
 • Школа має власний електрогенератор.
 • Безперебійний доступ до мережі Інтернет забезпечує Starlink.
 • У школі функціонує два медичних кабінети, всі учні школи забезпечені медичним страхуванням.

Телефони

Ліко-ліцей:
+38 044 492-31-22
Початкова школа:
+38 044 492-31-82

Ресепшн:
+38 044 492-31-23
Бухгалтерія:
+38 044 492-31-27

Контакти

Ліко-ліцей:

м. Київ, вул. Композитора Мейтуса, 5а,
03189

Початкова школа:

м. Київ, вул. Самійла Кішки, 7б,
03189

E-mail: info@liko-school.kyiv.ua

З питань оренди приміщень: +38 044 492-31-23

© 2024 Всі права застережено Liko-School